Udruženje investicionih profesionalaca osnovano je kao neprofitno udruženje, sa ciljem promocije i razvijanja investicione profesije u Srbiji.
Udruženje teži ka tome da konstantno unapređuje javnu percepciju i poziciju investicione struke u Srbiji i okolnim zemljama.

 

Ciljevi Udruženja su:

 • Razmena ideja i informacija u okviru investicione zajednice
 • Unapređivanje znanja u procesu donošenja investicionih odluka
 • Razvoj profesionalizma i etičkog ponašanja u investicionoj zajednici u Srbiji
 • Promocija i podsticanje prihvatanja Standarda profesionalnog ponašanja, Etičkog kodeksa i Standarda u okviru prezentacije investicionih performansi
 • Unapređivanje komunikacije između investicionih profesionalaca u Srbiji
 • Promocija interesa investicione zajednice u Srbiji u globalnom okruženju
 • Promocija CFA® čartera u Srbiji i povećanje njegove prepoznatljivosti i prihvaćenosti u investicionoj profesiji

 

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje na sledeće načine:

 • Edukacija finansijskih i investicionih stručnjaka organizovanjem predavanja, sastanaka i konferencija
 • Promocija ideja i teorija iz finansijske i investicione struke
 • Davanje stručnih saveta i priprema članaka i publikacija o temama iz finansijske i investicione struke
 • Prikupljanje strane i domaće literature u vezi sa finansijskom i investicionom strukom
 • Razvoj i analiza novih znanja u okviru finansijske i investicione struke
 • Saradnja sa finansijskim i drugim institucijama sa sličnim oblastima interesa
 • Saradnja sa domaćim i stranim udruženjima i univerzitetima sa sličnim oblastima interesa

 

Organi Udruženja:

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor.

 • Skupština – Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Kao najviši organ Udruženja, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti koja je definisana Statutom Udruženja, Ugovorom o osnivanju ili Zakonom.
 • Upravni odbor – Upravni odbor se sastoji od trinaest članova, od kojih su Predsednik, Potpredsednik, Sekretar i Blagajnik članovi po službenoj dužnosti. Odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti. Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
 • Predsednik Upravnog odbora je glavni izvršni direktor Udruženja i zastupa Udruženje u pravnom prometu. Predsednik vrši generalni nadzor i kontrolu poslova Udruženja i predsedava svim sednicama Upravnog odbora.
 • Potpredsednik obavlja sva zaduženja Predsednika u njegovom odsustvu. Automatski postaje Predsednik Udruženja u slučaju da je Predsednik lišen mogućnosti obavljanja svoje funkcije.